“ΙΟΡΔΑΝΟΥ ΘΑΝ.”. Αδραμυτίου 16, Μυτιλήνη. Οικοδομικές εργασίες

“ΙΟΡΔΑΝΟΥ ΘΑΝΑΣΗΣ”. Ανεγέρσεις, κατασκευές, επισκευές, αναπαλαιώσεις. Αδραμυτίου 16 Μυτιλήνη – Λέσβος Κάθε δουλειά μας έχει σφραγίδα τελειότητας! Οικοδομικές εργασίες υψηλών προδιαγραφών “ΙΟΡΔΑΝΟΥ ΘΑΝΑΣΗΣ”. Αδραμυτίου 16 Μυτιλήνη – Λέσβος. Ανεγέρσεις, κατασκευές, επισκευές, αναπαλαιώσεις. Στην Μυτιλήνη και σε όλη την Λέσβο με αξιοπιστία και επαγγελματισμό! Από την αρχή της οικοδομής μέχρι τέλους !!!!!  Παρέχονται υπηρεσίες υψηλών προδιαγραφών για…