ΜΥΣΤΕΓΝΙΩΤΟΥ ΕΛΕΝΗ. Κέντρο ποδολογίας. Λορένζ. Μαβίλη 9, Μυτιλήνη

ΑΠΟΣΤΟΛΟΣ ΜΑΤΑΣ. Ειδικός Ψυχικής Υγείας. Γυμν. Δαυίδ 24, Μυτιλήνη

PHYSIOGALINOS. Ασκληπιού 70, Μυτιλήνη & Καλλονή. Rehab Clinic

“ΙΟΡΔΑΝΟΥ MEDICAL”. Καβέτσου 36, Μυτιλήνη. Εξοπλισμός υγείας