Εταιρία με έδρα το Pleven της Βουλγαρίας και η οποία δραστηριοποιείται στο χώρο της προβολής και της διαφήμισης από το 2018. Κύριο αντικείμενο της είναι η κατασκευή ιστοσελίδων και η προβολή τους στη google και στα Social Media. Kατασκευάστρια και ιδιοκτήτρια εταιρία (2023) του www.vreslesvos.gr

ФАСТ СЪРВИС 2018 – Дружествο с ограничена отговорност

ПЛЕВЕН 5800 – БЪЛГАРИЯ

VAT: BG205028952