ΑΠΟΣΤΟΛΟΣ ΜΑΤΑΣ. Ειδικός Ψυχικής Υγείας. Γυμν. Δαυίδ 24, Μυτιλήνη

ΑΠΟΣΤΟΛΟΣ ΜΑΤΑΣ. Ειδικός Ψυχικής Υγείας, Προσωπικής Ανάπτυξης και Αυτοβελτίωσης Γυμνασιάρχου Δαυίδ 24 Μυτιλήνη – Λέσβος Αφιερωμένος με πάθος στην ψυχική ανάπτυξη του ανθρώπου. Συνεδρίες ανάπτυξης ικανοτήτων μέσω Skype! ΑΠΟΣΤΟΛΟΣ ΜΑΤΑΣ. Ειδικός Ψυχικής Υγείας. Γυμνασιάρχου Δαυίδ 24 Μυτιλήνη – Λέσβος Ο Απόστολος Μάτας είναι πιστοποιημένος Life Coach, από το Εθνικό Καποδιστριακό Παν. Αθηνών και βασικό μέλος…