ΑΣΒΕΣΤΑΣ Α.Ε. – Ι. ΚΤΕΟ ΜΥΤΙΛΗΝΗΣ

Θέση Ουτζά-Καρά Τεπές Μυτιλήνη

Το πρώτο και μεγαλύτερο, ιδιωτικό ΚΤΕΟ που λειτούργησε στο νησί μας

ΑΣΒΕΣΤΑΣ Α.Ε. – Ι. ΚΤΕΟ ΜΥΤΙΛΗΝΗΣ Θέση Ουτζά-Καρά Τεπές Μυτιλήνη – Λέσβος

Το πρώτο και μεγαλύτερο, ιδιωτικό ΚΤΕΟ που λειτούργησε στο νησί μας, στον Καρά Τεπέ πάνω από την πυροσβεστική, έχοντας την εμπειρία επί του Τεχνικού Ελέγχου σας προσφέρει γρήγορο, εύκολο και ασφαλή τεχνικό έλεγχο του οχήματός σας..

Ιδιωτικό ΚΤΕΟ Μυτιλήνης Ασβεστάς Α.Ε. Επένδυσε σε υπερσύγχρονες εγκαταστάσεις δύο γραμμών ελέγχου. Κέρδισε την εμπιστοσύνη των πελατών του, με την γρήγορη εξυπηρέτησή τους και την ασφαλή διεξαγωγή του ελέγχου του οχήματος τους. Επίσης, χωρίς να υπολογίζει το υψηλό κόστος κατασκεύασε 2 λάκκους κατόπτευσης, έναν για κάθε γραμμή, για την διεκπεραίωση των οπτικών ελέγχων, αγνοώντας φθηνές λύσεις που θέτουν σε κίνδυνο την ασφαλή διεξαγωγή του ελέγχου και την ακεραιότητα των οχημάτων των πελατών του.

Η υπερσύχρονη αυτόματη γραμμή ελέγχου μοτοσυκλετών που διαθέτει το Ι.ΚΤΕΟ Ασβεστάς Μυτιλήνης προσφέρει ευκολία και αποτελεσματικότητα στην διεξαγωγή των ελέγχων των μοτοσικλετών κερδίζοντας και σε αυτόν τον τομέα σε χρόνο και αποτέλεσμα. Οι ποιοτικές προδιαγραφές λειτουργίας του «Ι.ΚΤΕΟ ΜΥΤΙΛΗΝΗΣ ΑΕ» συνοψίζονται σε γενικές γραμμές, στα εξής:

 • Εφαρμογή τεκμηριωμένου Συστήματος Ποιότητας, το οποίο ικανοποιεί τις απαιτήσεις του πρότυπου ΕΛΟΤ ΕΝ ISO9001:2015, και ανασκοπείται τακτικά ώστε να εξασφαλίζεται η συνεχιζόμενη καταλληλότητα και επάρκεια του.
 • Χρήση έγκυρων, βάσει της τεχνολογικών εξελίξεων και των επιταγών της εθνικής νομοθεσίας, μεθόδων, για τη διεξαγωγή των προβλεπόμενων ελέγχων.
 • Διαχείριση του εξοπλισμού ελέγχων (επιλογή, συντήρηση, ρύθμιση, διακρίβωση κ.λ.π.) κατά τρόπο που να εξασφαλίζει την αξιοπιστία και συνεχή καταλληλότητά του για την προβλεπόμενη χρήση του
 • Εξασφάλιση της απαιτούμενης τεχνικής ικανότητας του προσωπικού που εμπλέκεται στη διεκπεραίωση του τεχνικού ελέγχου οχημάτων, μέσω επικύρωσης και συνεχούς αξιολόγησης αυτής καθώς και παροχής της απαραίτητης εκπαίδευσης.
 • Εξασφάλιση της ανεξαρτησίας, αμεροληψίας και ακεραιότητας του τεχνικού προσωπικού
 • Τήρηση συγκεκριμένων κανόνων σχετικά με την ασφάλεια του προσωπικού.
 • Τήρηση του καθημερινού προγράμματος λειτουργίας του «Ι.ΚΤΕΟ ΜΥΤΙΛΗΝΗΣ ΑΕ» όπως αυτό καθορίζεται και γνωστοποιείται.
 • Συνεχής παρακολούθηση του βαθμού ικανοποίησης των πελατών.
 • Θέσπιση στόχων οι οποίοι παρακολουθούνται και διατηρούνται ενήµεροι.

Δευτέρα 08:00 – 16:00
Τρίτη 08:00 – 16:00
Τετάρτη 08:00 – 16:00
Πέμπτη 08:00 – 16:00
Παρασκευή 08:00 – 16:00
Σάββατο 08:00 – 15:00

Τώρα είμαστε κλειστά

Χαρακτηριστικά:

 •  2 γραμμές ελέγχου οχημάτων
 • Εξειδικευμένο προσωπικό
 • Πιστοποίηση ISO 9001:2008
 • Σύγχρονες & Άρτιες εγκαταστάσεις

ΔΕΙΤΕ ΚΑΙ ΑΥΤΑ