ΔΕΛΗΓΙΑΝΝΗΣ ΚΛ. Περ/κή οδός Μόριας, Μυτιλήνη. Συνεργείο αυτ/των

ΔΕΛΗΓΙΑΝΝΗΣ ΚΛΕΑΝΘΗΣ. Γενικό συνεργείο αυτ/των Περιφερειακή οδός Μόριας, Μυτιλήνη – Λέσβος. Εξειδικευμένο συνεργείο HYUNDAI – DAEWOO – KIA MOTORS Διαθέτουμε ανταλλακτικά & λιπαντικά ΔΕΛΗΓΙΑΝΝΗΣ ΚΛΕΑΝΘΗΣ. Περ/κή οδός Μόριας, Μυτιλήνη – Λέσβος. Γενικό συνεργείο αυτ/των. Τηλ. 22510 31635 Aν υπάρχει ένα συνεργείο αυτοκινήτων που διαφέρει ριζικά από τα άλλα, αυτό βρίσκεται στην περιφερειακή οδό Μυτιλήνης Μόριας και…