Πολιτιστικοί Σύλλογοι Μυτιλήνης – Πολιτιστικοί Σύλλογοι Λέσβου

Οι πολιτιστικοί σύλλογοι της Μυτιλήνης έχουν να επιδείξουν αξιόλογη δράση

Τα πανηγύρια των χωριών του νησιού διοργανώνουν κυρίως οι πολιτιστικοί σύλλογοι της Λέσβου